Co je to systém TEMS?

Systém TEMS slouží k pokročilému monitoringu transportu cenných zásilek. Kromě aktuální polohy jsou do systému TEMS přenášeny i fyzikální informace o okolním prostředí, jakými jsou teplota, vlhkost vzduchu, tlak vzduchu, úroveň okolního osvětlení či 3D orientace, a to včetně informací o pádech a nárazech zásilky. Všechny tyto údaje jsou přenášeny na server, kde je uživatel může v reálném čase sledovat. Propracovaný systém upozornění umožňuje na uživatelem předdefinované situace okamžitě reagovat. Po ukončení transportu je vygenerován podrobný souhrnný report o průběhu transportu.

Sledování GPS polohy

Systém TEMS je modulem elektronické knihy jízd AutoGPS. AutoGPS je náš nejstarší a nejúspěšnější projekt, který funguje již od roku 2005. Za tuto dobu se stal jedním z nejpropracovanějších a nejvyhledávanějších systémů pro správu vozového parku a zpracování elektronické knihy jízd na českém trhu.

Základním principem AutoGPS je sběr GPS souřadnic z GPS jednotek umístěných v automobilech. GPS jednotky se pro potřeby sledování zásilek umisťují přímo do transportu a to buď prostřednictvím GPS trackeru připojenému k EMM sondě, nebo SmartBoxu, jehož součástí je i GPS jednotka. Využívání elektronické knihy jízd sebou přináší další výhody, jakými jsou například:

  • Real-time přehled o poloze vozidel převážejících zboží
  • Automatické vytváření knihy jízd
  • Dohledání vozidla při krádeži
  • Mobilní aplikace pro iOS, Android i Windows Phone
  • Propracovaný systém upozornění na určité události

Náhled aplikace

Monitorování okolního prostředí

K monitorování okolního prostředí slouží sonda EMM. Ta může být samostatně připojena k GPS trackeru, nebo může prostředí monitorovat coby součást SmartBoxu. Sonda během transportu monitoruje okolní teplotu, vlhkost, tlak vzduchu, úroveň osvětlení a poskytuje také informace o náklonu, 3D orientaci a gravitačním přetížení. Všechna tato data jsou odesílána na server a uživatel je tak může v reálném čase sledovat. Pro transport lze nastavit i meze, přes které se hodnoty sledovaných veličin nesmí dostat. V případě, že jsou tyto meze překročeny, může systém předdefinovaným způsobem na nastalou situaci reagovat.

Vnitřní teplota
Externí PT100
Vlhkost vzduchu
Tlak vzduchu
Úroveň osvětlení
Náklon a 3D orientace
Přetížení
Kontrola nárazů a pádů

Upozornění a reporty

Během transportu může nastat mnoho situací, které mohou ohrozit stav transportu. Sonda monitorující prostředí transportu neustále odesílá údaje o prostředí na server. Po překročení nastavených mezí systém odesílá upozornění na nastalou událost. Upozornění tak může být zasláno například při neoprávněném otevření zásilky, překročení teploty při transportu nebo třeba při špatném zacházení s ní. Upozornění lze samozřejmě provázat i s GPS sledováním. Systém upozorní například na vstup zásilky do předdefinované zóny nebo na opuštění trasy, po které měl jet vůz převážející transport.
Upozornění mohou být zásílána na e-mail či na mobilní telefon formou SMS nebo notifikace.

Využití systému TEMS

Hardware pro systém TEMS

Důležitou součástí systému TEMS je hardware. Pro monitoring fyzikálních veličin snímaných při transportu jsme vyvinuli speciální sondu, která snímá data z okolního prostředí a převádí tato data do digitální podoby. Pro transporty menších zásilek na menší vzdálenosti stačí samotná sonda připojená k GPS trackeru. Pro monitoring přepravy na delší vzdálenosti a časové období je určený SmartBox. Ten nabízí propojení sondy, GPS trackeru a přídavného akumulátoru v jednom kompaktním zařízení.

Sonda EMM

Unikátní sonda EMM pro měření fyzikálních veličin okolního prostředí byla námi vyvinuta právě pro potřeby systému TEMS. Sonda měří okolní teplotu, tlak vzduchu, vlhkost vzduchu, úroveň osvětlení, 3D orientaci, gravitační přetížení a otřesy. Sonda tyto údaje shromažďuje ve svém bufferu a periodicky je odesílá přes připojený GPS tracker na naše servery, které tato data dále zpracovávají.

SmartBox

SmartBox kombinuje GPS tracker, sondu EMM a externí akumulátor do jedné kompaktní krabičky. Toto řešení je vhodné pro monitoring dlouhých a časově náročných převozů. Zároveň ale SmartBox usnadňuje práci svým řešením při uchycení monitorovacího zařízení k zásilce.

Více o sondě EMM
Více o SmartBoxu